JDU.mn Тэргэл тех ХХК - Холболтын кабель

Тэргэл тех ХХК - Холболтын кабель

Дохиололын 4 утаст кабель бөөнөөр нийлүүлж байна.

Холболтын кабель

BiM

Тэжээлийн кабель

BiM

BiM

Цахилгаан монтажын кабель

BiM